REGULAMIN I EDYCJI
ULTRAMARATONU ROWEROWEGO HOŁD DLA ANI 2022r.
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w ultramaratonie Hołd dla Ani. 

Wyścig organizowany jest formule ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności i możliwością jazdy non-stop.

Trasa ultramaratonu liczy dwa dystanse 360 i 720 km i biegnie po drogach asfaltowych . 

Trasa ultramaratonu poprowadzona została drogami gminnymi, drogami powiatowymi, drogami krajowymi, międzynarodowymi szlakami rowerowymi oraz drogami rowerowymi.

Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny.

Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją.

Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika ultramaratonu jest obowiązkowe.

Ideą wyścigu jest uczczenie zmarłej kolarki Ani Karbowniczak.

II. ORGANIZATOR

Organizatorem ultramaratonu rowerowego jest Tobiasz Jankowski Cycleblood.

III. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

Edycja 2022 ultramaratonu rowerowego Hołd dla Ani odbędzie się w dniach 16-18.09.2022r. 

Start planowany jest o godz. 17:00 na ulicy Połczyńskiej 121 w Warszawie (parking Tesco).

Trasa ultramaratonu przebiega przez tereny Rzeczypospolitej Polskiej, przez następujące miejscowości: Warszawa – Gąbin – Włocławek – Żnin – Margonin – Chodzież.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu, jeśli zajdzie taka konieczność.

Ostateczna wersja trasy zostanie przedstawiona najpóźniej do dnia 1.09.2022r. 

Meta wyścigu zlokalizowana jest w Chodzieży dla dystansu 360 km.

Meta wyścigu zlokalizowana jest w Warszawie dla dystansu 720 km.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

Ultramaraton rowerowy Hołd dla Ani przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym oraz zawodowych kolarzy. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.

Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat.

Start w ultramaratonie możliwy jest na rowerze szosowym lub gravelowym, który napędzany jest siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.

Uczestnik zobowiązuje się do posiadania sprawnego roweru, a jego stan techniczny bierze na własną odpowiedzialność.

Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia: kask sztywny, oświetlenie nocne i w czasie niedostatecznej widoczności (przednie – białe, tylne – czerwone), oświetlenie dzienne (przednie – białe, tylne – czerwone), odblaski i numery startowe otrzymane w pakiecie startowym, dokument tożsamości ze zdjęciem, telefon komórkowy z numerem podanym podczas rejestracji.

Warunkiem udziału w ultramaratonie rowerowym Hołd dla Ani jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu, złożenie oświadczenia o udziale w maratonie na własną odpowiedzialność, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych oraz wpłata na Fundusz Pomocy Ofiarom Wypadków Kolarskich. 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)).

V. ZASADY ZAPISÓW

Zgłoszenia można dokonywać przez formularz zgłoszeniowy. Link do formularza zgłoszeniowego jest umieszczony na stronie www.holddlaani.pl 

Limit miejsc w ultramaratonie Hołd dla Ani wynosi 200. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu miejsc.

O udziale w wyścigu decyduje kolejność zapisów. 

VI. OPŁATA

Opłata za udział w ultramaratonie wynosi: 

dla dystansu 360 km – 250 zł wpłaty na Fundację Ukryte Marzenia (lub pomoc przy organizacji) – 4 punkty kontrolne z jedzeniem, obiad na miejscu, kamizelka na przejazd, medal pamiątkowy; 

dla dystansu 720 km – 500 zł wpłaty na Fundację Ukryte Marzenia (lub pomoc przy organizacji) – 5 punktów kontrolnych z obiadem na miejscu w Chodzieży, miejsce na odpoczynek, kamizelka na przejazd, medal pamiątkowy, poczęstunek na mecie. 

Opłaty należy dokonać poprzez przelew bankowy na dane: 

Fundacja Ukryte Marzenia, ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież̇
BNP Paribas, numer rachunku bankowego: 05 1600 1462 1079 5381 2000 0005
z dopiskiem „Hołd dla Ani 2022″ – imię i nazwisko”

Uczestnik ma 14 dni na wniesienie opłaty. Po tym terminie miejsce wraca do puli ogólnodostępnej.

Jeśli ktoś ma życzenie wpłacić więcej to ma taką możliwość.

VII. REZYGNACJA Z UDZIAŁU

Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w ultramaratonie bez podania przyczyny.

Informację o rezygnacji z udziału w maratonie należy przesłać droga e-mailową na adres cycleblood@gmail.com.

VIII. PRZEBIEG

Start odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe, począwszy od godziny 17:00 w dniu 16.09.2022r.

Start odbywa się w grupach liczących do 15 osób osób. 

Zawodnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. Możliwa jest jazda non-stop, lecz organizator ze względów bezpieczeństwa rekomenduje odpoczynek w nocy i jazdę przy świetle dziennym.

Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu 20 minut przed wyznaczoną godziną startu.

Śledzenie pozycji peletonu będzie możliwe poprzez stronę internetową i będzie mieć charakter ogólnodostępny. Adres strony internetowej podany w dniu wydarzenia. 

Każdy zawodnik będzie mieć możliwość ściągnięcia trasy w formacie pliku .gpx.

IX. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

Uczestnika maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.

Zawodnicy zobowiązani są do pokonania trasy ultramaratonu Hołd dla Ani samodzielnie. 

W przypadku awarii, wypadku lub innego zdarzenia losowego zawodnicy są zobowiązaniu udzielić pomocy innym zawodnikom w takim przypadku. 

Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy wyścigu.

Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie.

Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia drogą telefoniczną lub sms-ową Organizatora Tobiasza Jankowskiego – 508878848. 

X. ŚWIADCZENIA

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

  • kamizelka lub inny gadżet z okazji imprezy;
  • ciepły posiłek na mecie wyścigu;
  • 3 punkty kontrolne na dystansie 360 km, na którym będzie jedzenie, picie i warunki niezbędne do chwilowego odpoczynku;
  • w drodze powrotnej, jeden punkt kontrolny wraz z jedzeniem; 
  • pamiątkowy medal dla osób, które przejechały trasę; 
  • losowanie nagród na mecie, zgodnie z regulaminem nagród udostępnionym na stronie www.holddlaani.pl najpóźniej na 10 dni przed startem ultramaratonu.
XI. BEZPIECZEŃSTWO

Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie trwania wyścigu.

Uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu oraz powrotu z zawodów, jak i również za szkody wyrządzone wobec innych uczestników ultramaratonu i osób trzecich.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kolizje na trasie ultramaratonu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas przejazdu trasy ultramaratonu rowerowego Hołd dla Ani oraz za utracone w tym wypadku życie lub zdrowie.

Organizator zaleca uczestnikom posiadanie ubezpieczenia OC i NWW na czas trwania wyścigu. Zawodnicy powinny wykupić je we własnym zakresie.

Sędzia Główny zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających lub który nie posiada któregokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowego.

XII. KONTROLA ANTYDOPINGOWA/TEST NA OBECNOŚĆ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu nie jest pod wpływem środków zakazanych przez POLADA i WADA oraz dobrowolnie podda się ewentualnej kontroli antydopingowej i/lub testowi na obecność substancji psychoaktywnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie w trakcie trwania wyścigu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu.

W przypadku wezwania do kontroli antydopingowej przez organizatora poddanie się kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie jest obowiązkowe.

XIII. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Organizator maratonu, patroni, partnerzy i sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w maratonie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących maraton i wydarzenia towarzyszące maratonowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych. 

Uczestnicy maratonu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na organizatora.

Zawodnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i publikację przez Cycleblood i Hołd dla Ani oraz partnerów zdjęć i materiałów filmowych wysyłanych do mediów społecznościowych (FB, Instagram) w ramach relacji z wyścigu i konkursów.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ultramaraton Hołd dla Ani odbędzie się bez względu na pogodę.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania ultramaratonu w przypadku zadziałania siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od niego. W takim przypadku organizator zobowiązuje się do zwrotu całości lub części opłaty startowej (w zależności od kosztów organizacyjnych poniesionych do momentu odwołania maratonu). 

W przypadku odwołania ultramaratonu z winy Organizatora, zobowiązuje się on do zwrotu całości lub części opłaty startowej (w zależności od kosztów organizacyjnych poniesionych do momentu odwołania maratonu).

W przypadku odwołania ultramaratonu, Organizator może zaoferować udział w ultramaratonie w innym terminie.

Stosowanie się do przepisów ujętych w regulaminie jest obowiązkowe.

Zawodnik jest zobowiązany do podpisania akceptacji warunków regulaminu przed startem.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i interpretacji niniejszego regulaminu.

Dodatkowe informację dotyczące regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu +48 508 878 848 lub adresem e-mailowy: cycleblood@gmail.com

Made with ❤ by️ JCD.pl